ಅಂತರ್ಜಾಲ(ಆನ್ಲೈನ್)ದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿ ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ವೀಸಾ:

41571.2870545255passport1.jpgಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವಿದೇಶಿ ನಾಗರೀಕರು ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಊರ್ಜಿ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ನ್ನು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಊರ್ಜಿತ ವೀಸಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.  ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಸಾ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.  ನೇಪಾಳ್ ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ನಾಗರೀಕರು ಭಾರತ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನಾಗರೀಕರು 90 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ವೀಸಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ಆದರೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಊರ್ಜಿತ ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಬೇಕು.  ರಾಯಭಾರಿ/ಅಧಿಕೃತ ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವೀಸಾ, ಆಡಳಿತದ ಕ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ.

ವಿದೇಶಿ ನಾಗರೀಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬರುವವರಿಗೆ ರಾಯಭಾರ (ಕನ್ಸುಲರ್) ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕಛೇರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಾನುಮತಿ ವಿಭಾಗ (ವೀಸಾ), ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವು ಭಾರತೀಯ ವೀಸಾ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.  ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವೀಸಾ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.  ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.  ವೀಸಾ ಶುಲ್ಕ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಶುಲ್ಕ ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ವೀಸಾದ ಕಾಲಾವಧಿ ಮತ್ತು ವಿಧವನ್ನು ನೀಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಉನ್ನತ ಆಯೋಗವು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.  ವೀಸಾ ಮಂಜೂರಾತಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ವಲಸೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ವಿವೇಚನಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.
        ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದರದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಠ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

 ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನೀಡುವ ವೀಸಾ ವಿಧಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಪ್ರವಾಸಿ ವೀಸಾ:

 ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವಿದಧ ವೀಸಾ 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ನಆರ್ತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಪುರಾವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.  ವಿದೇಶಿ ವೀಸಾಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮರು ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ವ್ಯವಹಾರ/ವ್ಯಾಪಾರಿ ವೀಸಾ:

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು/ಅಧಿಕ ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯದಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.  ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪತ್ರ, ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದ ಕಾಲಾವಧಿ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ವೆಚ್ಚ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾ:

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು.  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ/ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಡೆದ ಪುರಾವೆ ನೀಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.  ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಸಾಗಣೆ/ಪ್ರಯಾಣ ವೀಸಾ:

ಈ ವೀಸಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳದಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ನಮೂದುಗಳ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.  ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ  ಇರುವ ವಲಸೆ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ವೀಸಾ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ವೀಸಾವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರಕರ (ಮಿಷನರಿ) ವೀಸಾ:

ಈ ವೀಸಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.  ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವ ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪ್ರಾಯಶ: ಉಳಿಯ ಬಹುದಾದ ಕಾಲಾವಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ/ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಷ್ಟು ಕಾಲಾವಧಿಗೆ ಇವರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು.

ಪತ್ರಕರ್ತರ ವೀಸಾ :

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬರುವ ಉನ್ನತ ತಜ್ಞ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ವೀಸಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.  ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ದೆಹಲಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಚಾರ ವಿಭಾಗ, ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.  ಹಾಗೂ ಇನ್ನುಲೀದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗಳಾದ:

ಸಮ್ಮೇಳನ ವೀಸಾ : 

ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.  ನೀವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ  ಸಮ್ಮೇಳನ, ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಸಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವೀಸಾವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.  ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಜಿಯ ಜೊತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ಬಾದ್
ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ: 0821 2418100, 2418101, 2418102
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್: 100, 0821 - 2418139/ 2418339
ಇಮೇಲ್: mysorecitypolice@gmail.com

© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®