ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳು

SLಕಛೇರಿವಿಳಾಸಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ
1 ಅಶೋಕಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಜೆ.ಪಿ. ನಗರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಜೆ.ಪಿ. ನಗರ, ಮೈಸೂರು -570008ashokpurammyc@ksp.gov.in0821-2418321
2 ದೇವರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಧನ್ವಂತರಿ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಂಪೋಂಡ್, ದೇವರಾಜ ಮೊಹಲ್ಲಾ. ಮೈಸೂರು - 570001devarajamyc@ksp.gov.in0821-2418306
3 ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಐಶ್ವರ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಹಿಂಭಾಗ, ವಿಜಯನಗರ 3ನೇ ಹಂತ, ನಿವೇಶನ ಸಂ. ಸಿಎಸ್ 1, ಮೈಸೂರು -570017jailaxmipurammyc@ksp.gov.in0821-2418516
4 ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಆರ್. ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು. 570004krishnarajamyc@ksp.gov.in0821-2418119
5 ಕುವೆಂಪುನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದಕ್ಷೀನೇಶ್ವರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚರ್ಚ ಹತ್ತಿರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ನಗರ, ಮೈಸೂರು - 570022kuvempunagarmyc@ksp.gov.in0821-2418324
6 ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಜೆ.ಎಲ್.ಬಿ. ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪುರಂ, ಮೈಸೂರು - 570004laxmipurammyc@ksp.gov.in0821-2418320
7 ಮಂಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಕಬೀರ್ ರಸ್ತೆ, ಮಂಡಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು - 570021mandimyc@ksp.gov.in 0821-2418313
8 ಮೇಟಗಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಕೆ.ಆರ್. ಎಸ್. ರಸ್ತೆ, ಮೇಟಗಳ್ಳಿ, ಮೈಸೂರು - 570016metagallymyc@ksp.gov.in 0821-2418315
9 ನರಸಿಂಹರಾಜ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆರಾಜೇಂದ್ರ ನಗರ, ಪಂಚಮುಖ ಗಣಪತಿ ರಸ್ತೆ, ಮೈಸೂರು - 570007narasimharajamyc@ksp.gov.in0821-2418312
10 ನಜರ್ ಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆನಜರ್ ಬಾದ್ ವೃತ್ತ, ಎಂ.ಎಂ. ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ ಬಾದ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ, ಮೈಸೂರು - 570010nazarbadmyc@ksp.gov.in0821-2418308
12

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ಬಾದ್
ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ: 0821 2418100, 2418101, 2418102
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್: 100, 0821 - 2418139/ 2418339
ಇಮೇಲ್: mysorecitypolice@gmail.com

© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ವಿನ್ಯಾಸಗಾರರು: ಗ್ಲೋಬಲ್ ಬಜ್®